Tradicionalni slovenski zajtrk
Otroke, mladino in širšo javnost seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki. Pomembno je tudi ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi.
Tradicionalni slovenski zajtrk 2018
Tradicionalni slovenski zajtrk 2018
Tradicionalni slovenski zajtrk poteka ob dnevu slovenske hrane, to je tretji petek v mesecu novembru. Datum letošnjega zajtrka je 16. 11. 2018.
 
 

Tradicionalni slovenski zajtrk 2018

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, ki ga bomo obeležili v petek, 16. novembra 2018. Po že ustaljenih načelih ga pripravljamo skupaj z vami, z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za okolje in prostor ter številnimi drugimi partnerji.

Spremljevalne dejavnosti

 Priporočamo vam, da izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka obogatite z različnimi spremljevalnimi dejavnostmi. Predlagamo različne dejavnosti, kot so npr. obisk in ogled kmetije, čebelarja, sadovnjaka, pekarne, mlekarne…, predavanja povabljenih gostov in strokovnjakov in pogovor z njimi o zdravem prehranjevanju, kmetijstvu, izvedbo natečaja ali kviza, priprava delavnic o prehrani in pripravljanju jedi, izdelava pogrinjkov, izdelava plakatov, panojev ali risb, kulturni/družabni program, obisk šolske ali vrtčevske kuhinje in pogovor s kuharjem, okrasitev jedilnic, igralnic, učilnic in drugih prostorov na temo projekta, različne športne aktivnosti in povezovanje vsebine s Šolsko shemo. 

Partnerstvo za tla

Pri obeleževanju letošnjega dneva slovenske hrane se povezujemo s Slovenskim partnerstvom za tla. Posebej želimo podariti pomen tal in njihovo vlogo pri pridelovanju kakovostne hrane. Predlagamo, da problematiko tal obravnavate in vključite pri izvajanju vaših spremljevalnih dejavnosti. 

Povračilo stroškov

Stroške za nakup živil za izvedbo projekta bo, podobno kot prejšnja leta, povrnilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pogoje za povrnitev stroškov določa Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski Zajtrk (Uradni list RS, št. 64/18). Odredba z uvajanjem pavšalnega nadomestila zmanjšuje administrativne obremenitve pri določanju višine upravičenih stroškov. Poenostavlja se tudi način vlaganja vlog za njihovo povrnitev.

Pomembna novost je uvedba pavšalnega nadomestila, s katerim se opušča upoštevanje in obračunavanje stopnje davka na dodano vrednost (DDV) in njegovega morebitnega odbitnega deleža.

Upravičencem, torej vrtcem, osnovnim šolam in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, se preprosto izplača pavšalno nadomestilo v višini 0,52 EUR za vsakega vpisanega otroka ali učenca. Upošteva se število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2018.

Višina sredstev za povračilo stroškov za posameznega upravičenca se določi kot zmnožek pavšalnega nadomestila 0,52 eura in števila vpisanih otrok oziroma učencev iz prejšnjega odstavka. Strokovni sodelavci, ki so v času zajtrka skupaj z otroki oziroma učenci, do povračila stroškov z letošnjim letom niso več upravičeni.

Ker gre za pavšalno nadomestilo, vloga za povrnitev stroškov ne zahteva več navajanja stroškov za vsako živilo posebej, stopnjo obračunanega DDV in navajanja odbitnega deleža DDV.

Elektronska vloga za povračilo

Vloga se po novem vloži v elektronski obliki na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Podpisana mora biti z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom upravičenca ali njegovega pooblaščenca. Agencija vzpostavi elektronsko izpolnjevanje prijavnega obrazca in prilog na spletnem vstopnem mestu na naslovu http://e-kmetija.gov.si, prek katerega upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede prijavo v njen informacijski sistem.

 Agencija odloči o višini sredstev za povračilo stroškov in izda odločbe. Po izdaji odločb izvede izplačilo. Pred izdajo odločb in izplačilom sredstev za povračilo stroškov izvaja administrativne kontrole. Rok za vložitev vlog je od 3. do 20. decembra 2018.

Več informacij in gradiva:

Letošnji dan slovenske hrane poudarja pomen kakovosti tal za zdravo in varno hrano

Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk letos 16. novembra

 

Galerija

 
 
 
 

E-katalog dobrih praks

V prilogi si lahko ogledate e-katalog dobrih praks pri tradicionalnem slovenskem zajtrku.

 
 
 
 
 

 •  

  Objavljena Odredba za Tradicionalni slovenski zajtrk 2017

  V uradnem listu je bila 25. 9. 2017 objavljena Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017.

  Preberete si jo lahko na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2432/odredba-o-izvedbi-projekta-tradicionalni-slovenski-zajtrk-2017

   
 • Oglejte si utrinke
   

  Oglejte si utrinke

  Oglejte si utrinke z obeleževanj dneva slovenske hrane, ki so nam jih poslali iz različnih osnovnih šol, vrtcev in tudi od drugod
  Več »
   
 • Minister na tradicionalnem slovenskem zajtrku 2016
   

  Minister na tradicionalnem slovenskem zajtrku 2016

  Slovenija, 18. 11. 2016 – Po Sloveniji danes poteka dan slovenske hrane, ki so ga po šolah in vrtcih zjutraj že obeležili s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Zajtrka se je na Osnovni šoli II V Murski Soboti udeležil tudi minister mag. Dejan Židan, državna sekretarka mag. Tanja Strniša pa je zajtrkovala z otroci na Osnovni šoli v Šentjerneju.
   
 • Jejmo lokalno
   

  Jejmo lokalno

  Kaj je ekološko kmetijstvo? Ste se že kdaj vprašali, kakšna je hranilna vrednost sadja in zelenjave, ki ga zaužijete?
  Več »
   
 
 
 
 

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k  pravilni in zdravi prehrani. Ozaveščamo o pomenu živilsko-predelovalne industrije.  Posebno pozornost pa namenjamo pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja.

 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP