Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno - izobraževalnih ustanovah

Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno - izobraževalnih ustanovah

10.12.2012

V Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah so sistemnatično povzeti kakovostni standardi za posamezne skupine živil.

Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno - izobraževalnih ustanovah ( .doc) 

 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP