O nas

18. novembra 2011 se je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk prvič udejanjil z živili na krožniku, in sicer s kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolki - vse domačega izvora. Na vrtce in osnovne šole je bilo za zajtrk dostavljenih več kot 19.000 kg kruha, 2.600 kg masla, 53. 600 litrov mleka, 3.220 kg medu in 32.000 kg jabolk. V projekt je vključenih okoli 268.074 otrok, vzgojiteljev in učiteljev v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah (160.242 otrok v osnovnih šolah in 84.692 otrok v vrtcih). Projekt je potekal na 1.535 lokacijah, in sicer na 828 osnovnih šolah in 707 vrtcih.

V projekt so se z donacijo živil vključila živilsko predelovalna podjetja, kmetijska podjetja in zadruge, fakulteti, šolski center in kmetijski inštitut, kmetje in čebelarska društva. Živila so dostavili donatorji sami, kjer pa to ni bilo mogoče, se je projektu pridružil tudi trgovski center, ki je poskrbel za distribucijo živil.

Pobudnik projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je Čebelarska zveza Slovenije. Čebelarska zveza Slovenije, ki je pet let zapored organizirala vsem dobro poznano dobrodelno izobraževalno akcijo »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v slovenskih vrtcih«, ki je tako v vrtcih, kot tudi šolah izredno pozitivno sprejeta. Akcija je bila namenjena predvsem izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu čebel in čebeljih pridelkov.

Akcijo so želeli narediti za vseslovensko in vanjo vključiti tudi ostale pridelovalce slovenske hrane. Tako so v letu 2011 pobudo najprej predstavili taktratnemu ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejanu Židanu, ki je predlog podprl. K sodelovanju so povabili tudi takratno Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije - Zbornico živilskih in kmetijskih podjetij, Gospodarsko interesno združenje mlekarstva in Inštitut RS za varovanje zdravja. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z namenom, cilji in izhodišči izvedbe projekta na 145. redni seji 28. 7. 2011.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so prav tako v letu 2012 pristopili k projektu skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije – Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, Gospodarskim interesnim združenjem mlekarstva, Inštitutom Republike Slovenije za varovanje zdravja in Zavodom Republike Slovenije za šolstvo.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z emabalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Prepričani smo, da bo projekt pustil dolgotrajne sledi – da bo čim več ljudi zajtrkovalo hrano iz lokalnega okolja, da se bo v šolah in vrtcih več govorilo o pomenu kmetijstva in čebelarstva, pomenu pravilne in zdrave prehrane, pomenu živilske industrije, pomenu gibanja ter pomenu ohranjanja čistega okolja.

Pri projektu sodelujejo naslednje institucije:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Ministrstvo za zdravje
 • Ministrstvo za kulturo
 • Ministrstvo za okolje in prostor
 • Čebelarska zveza Slovenije
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica živilskih in kmetijskih podjetij
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 • Zveza sadjarskih društev Slovenije
 • Zadružna zveza Slovenije
 • Obrtno-podjetniška zveza Slovenije
 
 
 

Poročilo o dnevu slovenske hrane na OŠ Ig

Poročilo o dnevu slovenske hrane na OŠ Ig

18.12.2012

Na naši šoli smo že drugo leto zapored ponudili učencem tradicionalni slovenski zajtrk. Mladim smo želeli privzgojiti pravilen in spoštljiv odnos do zdrave domače hrane, lokalnim kmetom pa omogočili prodajo svojih proizvodov. Projekt smo si zamislili celostno.

V torek, 13. 11. 2012 so se med razredno uro razredničarke pogovarjale z učenci o pomenu rednega zajtrkovanja, o uživanju zdrave hrane, pridelane v lokalnem okolju, ter o pomenu kmetijstva in čebelarstva.

Po pogovoru so učenci izdelovali likovne izdelke (jabolka, čebele ...), pisali pesmice, pravljice, izviren verz ali pregovor, risali logotipe ali slogane na temo tradicionalni slovenski zajtrk.

Najlepše in najbolj izvirne prispevke na temo slovenski zajtrk smo uporabili za pripravo razstave.

   

V petek, 16. 11. 2012 pa smo v športni dvorani pripravili kulturno prireditev, posvečeno zdravi prehrani – kruhu, maslu, medu, mleku in jabolku.

Po prireditvi je sledil zajtrk: kruh, maslo, med, mleko in jabolko za vse učence v času odmora za malico od 9.35 do 9.50.

Dobavitelji: 70 kg kruha so za naše učence spekle članice Društva žena in deklet na podeželju Ig. Hojev med nam je dobavil g. Pavel Petrovčič. Mleko so nam podarili s kmetije Strle iz Iške. Jabolka smo kupili na kmetiji Erjavec iz Ivančne Gorice. Maslo smo nabavili v mlekarni Krepko.

Z učenci 5.a je zajtrkoval tudi župan Janez Cimperman.

Po zajtrku smo si ogledali razstavo likovnih in literarnih prispevkov učencev na temo Tradicionalni zajtrk.

NAJBOLJ AKTIVEN RAZRED

Praktično delavnico v času podaljšanega bivanja je izvedel 2. b razred pod mentorstvom Teute Imeri.

Učenci so pripravili namaz iz zelenjave s šolskega vrta, ki so ga ponudili vsem učencem podaljšanega bivanja.

2. b razred je v okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka v času podaljšanega bivanja sam pripravil namaz iz zelenjave s šolskega vrta, za katero je skrbel lanski 2. b razred. Učenci so nato prigrizek, ki so ga kuharice obogatile še z metinim čajem, ponudili vsem učencem podaljšanega bivanja na šoli. Recept za okusen in zdrav namaz se skriva v kratki pesmici, ki so jo učenci 2.b razreda pred degustacijo povedali v vseh obiskanih razredih.

PESMICA:

3. b razred lansko je leto

na šolskem vrtičku zelenjavo »zasjal«.

Letošnje leto vam 2. b razred

bogati pridelek na kruh je dodal.

Naribal korenje in veliko zelje,

peteršilj, smetano zraven še zmelje.

Metin čaj z vrta vam zraven ponudi,

naj tek se vam zdaj dodobra prebudi.

Dan, ki smo ga preživeli na drugačen način, je bil zelo poučen in uspešen.

Na Igu, 14. 12. 2012                                     Vilma Trošt Stenovec, vodja projekta

 

Poročilo so objavili tudi v Mostiščarju. Prosimo poglejte stran 15-16 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP