O nas

18. novembra 2011 se je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk prvič udejanjil z živili na krožniku, in sicer s kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolki - vse domačega izvora. Na vrtce in osnovne šole je bilo za zajtrk dostavljenih več kot 19.000 kg kruha, 2.600 kg masla, 53. 600 litrov mleka, 3.220 kg medu in 32.000 kg jabolk. V projekt je vključenih okoli 268.074 otrok, vzgojiteljev in učiteljev v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah (160.242 otrok v osnovnih šolah in 84.692 otrok v vrtcih). Projekt je potekal na 1.535 lokacijah, in sicer na 828 osnovnih šolah in 707 vrtcih.

V projekt so se z donacijo živil vključila živilsko predelovalna podjetja, kmetijska podjetja in zadruge, fakulteti, šolski center in kmetijski inštitut, kmetje in čebelarska društva. Živila so dostavili donatorji sami, kjer pa to ni bilo mogoče, se je projektu pridružil tudi trgovski center, ki je poskrbel za distribucijo živil.

Pobudnik projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je Čebelarska zveza Slovenije. Čebelarska zveza Slovenije, ki je pet let zapored organizirala vsem dobro poznano dobrodelno izobraževalno akcijo »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev v slovenskih vrtcih«, ki je tako v vrtcih, kot tudi šolah izredno pozitivno sprejeta. Akcija je bila namenjena predvsem izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu čebel in čebeljih pridelkov.

Akcijo so želeli narediti za vseslovensko in vanjo vključiti tudi ostale pridelovalce slovenske hrane. Tako so v letu 2011 pobudo najprej predstavili taktratnemu ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejanu Židanu, ki je predlog podprl. K sodelovanju so povabili tudi takratno Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za zdravje, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije - Zbornico živilskih in kmetijskih podjetij, Gospodarsko interesno združenje mlekarstva in Inštitut RS za varovanje zdravja. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z namenom, cilji in izhodišči izvedbe projekta na 145. redni seji 28. 7. 2011.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so prav tako v letu 2012 pristopili k projektu skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije – Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, Gospodarskim interesnim združenjem mlekarstva, Inštitutom Republike Slovenije za varovanje zdravja in Zavodom Republike Slovenije za šolstvo.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z emabalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Prepričani smo, da bo projekt pustil dolgotrajne sledi – da bo čim več ljudi zajtrkovalo hrano iz lokalnega okolja, da se bo v šolah in vrtcih več govorilo o pomenu kmetijstva in čebelarstva, pomenu pravilne in zdrave prehrane, pomenu živilske industrije, pomenu gibanja ter pomenu ohranjanja čistega okolja.

Pri projektu sodelujejo naslednje institucije:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Ministrstvo za zdravje
 • Ministrstvo za kulturo
 • Ministrstvo za okolje in prostor
 • Čebelarska zveza Slovenije
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica živilskih in kmetijskih podjetij
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo
 • Zveza sadjarskih društev Slovenije
 • Zadružna zveza Slovenije
 • Obrtno-podjetniška zveza Slovenije
 
 
 

Tradicionalni slovenski zajtrk na OŠ CIRILA KOSMAČA PIRAN

Tradicionalni slovenski zajtrk na OŠ CIRILA KOSMAČA PIRAN

21.12.2012

16. november 2012
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK in DAN SLOVENSKE HRANE

Po jutru se dan pozna. Le kdo ne pozna tega pregovora?
Na naši šoli smo 16. novembra obeležili Dan slovenske hrane s TRADICIONALNIM SLOVENSKIM ZAJTRKOM, s črnim kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolkom. V okviru zajtrka, ki je potekal v času malice, smo posvetili pozornost tudi bontonu in obnašanju med uživanjem obroka.

Tudi sicer imamo na našem jedilniku večkrat za malico omenjene dobrote, a danes smo želeli, da bi se ponovno in osveščeno zavedali pomena lokalno pridelane hrane, pomembnosti zdravih in pravilnih prehranjevalnih navad, pomembnosti gibanja. Ogledali smo si nabor devetih jedilnikov zajtrka, ki se tradicionalno uporabljajo v slov.prostoru in dobili kar nekaj idej za popestritev malice.

V razredih smo z učenci na različne in zanimive načine na aktualno temo poskušali raziskovati z zdravstvenega, ekološkega, kulturno-vzgojnega, potrošniškega vidika. Učili smo se drug od drugega, spoznali različnosti dobrih in slabih prehranjevalnih navad, se pogovarjali o tem, ali se kuhati »splača«, zakaj je potrebno ločevati odpadke, kako so se nekoč prehranjevali otroci, kakšen je bil njihov zajtrk. Prebirali smo ljudske pravljice in druge zgodbe, ki pripovedujejo o načinih prehranjevanja, vrstah hrane, o času nekoč.

In verjemite, o hrani se je prav zanimivo pogovarjati, slišati drugačna mnenja, iskati zdrave in boljše načine prehranjevanja. In prav to je bil danes naš cilj – za spremembe mišljenja v naših glavah ni nikoli prepozno, kajne?

Pripravila Svetlana Kondič, vodja prehrane

Povezava na šolo

 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP