Odredba o izvedbi projekta TSZ 2017

V Uradnem listu Republike Slovenije je bila 25. 9. 2017 objavljena Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017. Najdete jo na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2432/odredba-o-izvedbi-projekta-tradicionalni-slovenski-zajtrk-2017

 
 
 

Okrožnica 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto pošlje vzgojno-izobraževalnim zavodom Okrožnico o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk.

 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP