Obvestilo o ponudnikih jabolk

Seznam ponudnikov jabolk si lahko ogledate v priponki.

 
 
 
 

Obvestilo o nabavi jabolk

Spoštovani,

Tudi letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk naj bi, poleg kruha, masla, medu in mleka, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v Sloveniji, sestavljalo jabolko. Zaradi hude pozebe pa je pridelek jabolk bistveno manjši in slabše kakovosti. Pozeba je bila tako huda, da je bila z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (Uradni list, št. 40/2017) razglašena naravna nesreča.

Glede na zgoraj navedena dejstva vas obveščamo, da v primeru težav pri nabavi jabolk, lahko letos jabolka nadomestite s katerokoli drugo vrsto slovenskega sadja. Npr. s suhim sadjem, hruško, lupinarji (orehi, lešniki), kivijem, kakijem ... Če naletite na premajhno ponudbo in vam razmere dopuščajo, večje plodove razrežite na manjše krhlje. V pomoč pri nabavi jabolk bomo predvidoma 7. novembra 2017 objavili seznam ponudnikov jabolk, ki ga pripravljajo naši partnerji projekta Tradicionalni slovenski zajtrk.      

Ponudbo ostalega sadja v Šolski shemi pa si lahko preberete tukaj.

 
 
 

Obvestilo o izvedbi ankete

Spoštovani,

pred letošnjim dnem slovenske hrane, smo 10. 10. 2017, vrtcem, osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom in zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami poslali okrožnico skupaj z anketo. Z njo želimo poiskati primere dobrih praks oskrbe z lokalno oziroma slovensko hrano in izvajanja Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Želimo, da bi vaše aktivnosti ob obeleževanju dneva slovenske hrene delili z nami in tudi z drugimi vzgojno izobraževalnimi zavodi ter z ostalo zainteresirano javnostjo v posebnem e-katalogu.

Anketa je v elektronski obliki in je dostopna na povezavi: https://www.1ka.si/a/139690

Pred izpolnjevanjem si jo lahko ogledate v pripetem dokumentu v pdf obliki.

Vse, ki se še niste odzvali prosimo, da vprašalnik izpolnite. Vprašanja niso zahtevna in vam ne bodo vzela veliko časa. Rok za njegovo izpolnjevanje smo podaljšali do konca tega tedna, 27. 10. 2017.

Za vaše odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo. Želimo vam uspešno izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka in obeleženje dneva slovenske hrane.

 
 
 

Odredba o izvedbi projekta TSZ 2017

V Uradnem listu Republike Slovenije je bila 25. 9. 2017 objavljena Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2017. Najdete jo na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2432/odredba-o-izvedbi-projekta-tradicionalni-slovenski-zajtrk-2017

 
 
 

Okrožnica 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto pošlje vzgojno-izobraževalnim zavodom Okrožnico o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk.

 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP