Dan slovenske hrane

08.11.2012

Spoštovani predstavniki medijev!

Znano poreklo in način pridelave hrane sta lastnosti živila, ki jima osveščeni potrošniki iz dneva v dan namenjajo večjo pozornost. Zagotavljanje prehranske varnosti je v svetu zelo aktualno politično in strateško vprašanje. Težko si je predstavljati, pa vendarle obstaja možnost, da nas v 21. stoletju čaka pomanjkanje hrane. Velikokrat zaradi onesnaževanja okolja slišimo o pomorih čebel. Čebele so prvi indikatorji onesnaženosti okolja. Premalo se zavedamo, da je vsaka tretja žlica hrane po vsem svetu odvisna od opraševanja čebel in da so čebele v naravi nepogrešljiv člen v verigi pridelave hrane.

Čebelarska zveza Slovenije je letos kot pobudnica naslovila pobudo o uvedbi Dneva slovenske hrane. Pobuda je bila brez pripomb sprejeta, tako bomo vsako leto na tretji petek v mesecu novembru (letos 16. novembra 2012) obeleževali DAN SLOVENSKE HRANE, katerega spremljevalka je tudi vseslovenski projekt TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK. Na ta dan bodo otroci v vrtcih in osnovnih šolah uživali živila slovenskega porekla, pozivamo pa tudi vse ostale prebivalce Slovenije, da tretji petek v novembru uživate hrano slovenskega porekla in na takšen način izrazite podporo slovenskemu kmetijstvu. Pridružite se nam in 16. novembra uživajte hrano slovenskega porekla!

Celotno sporočilo o pomenu uživanja hrane iz domačega okolja se nahaja v prilogi tega sporočila.

Lep pozdrav,

Čebelarska zveza Slovenije
Brdo pri Lukovici 8
1225 Lukovica
Tel.: 01 / 729 61 14
Mobi.: 051 / 637 204
Faks: 01 / 729 61 32
www.czs.si

 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP