Tradicionalni slovenski zajtrk
Otroke, mladino in širšo javnost seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki. Pomembno je tudi ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi.
Tradicionalni slovenski zajtrk 2019
Tradicionalni slovenski zajtrk 2019
Tradicionalni slovenski zajtrk poteka ob dnevu slovenske hrane, to je tretji petek v mesecu novembru. Datum letošnjega zajtrka je 15. 11. 2019.
 
 

Tradicionalni slovenski zajtrk 2019

Tradicionalni slovenski zajtrk 2019

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, ki ga bomo obeležili v petek, 15. novembra 2019. Po že ustaljenih načelih ga pripravljamo skupaj z vami, z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za okolje in prostor ter številnimi drugimi partnerji. Posebej se obračamo na vrtce, osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in vam priporočamo, da izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka obogatite z različnimi spremljevalnimi dejavnostmi. Predlagamo različne dejavnosti, kot so npr. obisk in ogled kmetije, čebelarja, sadovnjaka, pekarne, mlekarne…, predavanja povabljenih gostov in strokovnjakov in pogovor z njimi o zdravem prehranjevanju, kmetijstvu, izvedbo natečaja ali kviza, priprava delavnic o prehrani in pripravljanju jedi, izdelava pogrinjkov, izdelava plakatov, panojev ali risb, kulturni/družabni program, obisk šolske ali vrtčevske kuhinje in pogovor s kuharjem, okrasitev jedilnic, igralnic, učilnic in drugih prostorov na temo projekta, različne športne aktivnosti in povezovanje vsebine s Šolsko shemo. 

Povračilo stroškov

Stroške za nakup živil za izvedbo projekta bo, podobno kot prejšnja leta, povrnilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pogoje za povrnitev stroškov določa Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski Zajtrk 2019 (Uradni list RS, št. 52/19). Če upravičenci, to ste vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, zajtrk izvedete skladno s to odredbo, ste upravičeni do izplačila pavšalnega nadomestilo v višini 0,52 EUR za vsakega vpisanega otroka ali učenca. Upošteva se število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2018. Vlogo za povrnitev stroškov se vloži v elektronski obliki na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Agencija odloči o višini sredstev za povračilo stroškov in pred izplačilom izda odločbe. Rok za vložitev vlog je od 2. do 19. decembra 2019.

Kaj pa vsi ostali?

Vsem ostalim, od javnih in drugih ustanov, ki naročate, pripravljate, kuhate ali prodajate hrano, vsem v gostinsko-turistično dejavnosti, trgovcem in trgovskim verigam, ki naročate, pripravljate, kuhate ali prodajate hrano, do vsakega domačega gospodinjstva, toplo priporočamo, da dajete prednost lokalni oziroma slovenski hrani in da še posebej na dan slovenske hrane sestavite jedilnike iz čim več  lokalnih oziroma slovenskih sestavin. Po možnosti vključite tudi ekološko pridelano hrano in vse skupaj nadgradite s kakšnim tradicionalno slovensko jedjo.

 
 
 

E-katalog dobrih praks

V prilogi si lahko ogledate e-katalog dobrih praks pri tradicionalnem slovenskem zajtrku.

 
 
 
 
 

 • Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019
   

  Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019

  V Uradnem listu Republike Slovenije št. 52 je bila 23. 8. 2019 objavljena Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019.
  Več »
   
 • Oglejte si utrinke
   

  Oglejte si utrinke

  Oglejte si utrinke z obeleževanj dneva slovenske hrane, ki so nam jih poslali iz različnih osnovnih šol, vrtcev in tudi od drugod
  Več »
   
 • Napoved Tradicionalnega slovenskega zajtrka 2019
   

  Napoved Tradicionalnega slovenskega zajtrka 2019

  Junij 2019 - Vzgojno-izobraževalni zavodi so pred koncem šolskega leta 2018/2019 prejeli okrožnico o napovedi letošnjega Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki bo 15. novembra 2019.
   
 
 
 
 

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Javnosti predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k  pravilni in zdravi prehrani. Ozaveščamo o pomenu živilsko-predelovalne industrije.  Posebno pozornost pa namenjamo pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja.

 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP