Svetovalci

Kmetijski svetovalci, čebelarski svetovalci in regijski strokovni delavci Inštituta za varovanje zdravja

V pomoč vrtcem in osnovnim šolam pa so s svojim znanjem in izkušnjami na voljo tudi drugi strokovnjaki (kmetijski in čebelarski svetovalci, regijski strokovni delavci Inštituta za varovanje zdravja), ki jih po lastni presoji lahko povabite k sodelovanju.

Za povezave z njimi skrbijo koordinatorji na kmetijsko gozdarskih zavodih. Seznam koordinatorjev in občin, ki jih pokrivajo, najdete v tem seznamu. Prosimo vas, da se povežete z regijskim koordinatorjem, ki pokriva območje vaše občine.

* * *

Vsem kmetijskim svetovalcem, čebelarskim svetovalcem in regijskim strokovnim delavcem Inštituta za varovanje zdravja se zahvaljujemo za pomoč, trud in čas, ki ga boste namenili tej aktivnosti.

 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP