Rezultati likovnega in literarnega natečaja

Vsa prispela dela posameznega sklopa natečaja so pregledale in ocenile tričlanske komisije, ki so upoštevale ustvarjalnost prispelih del, njihovo atraktivnost ter skladnost z napotki.

Ocenjevalna komisija je ocenjevala dela po sklopih, in sicer tričlanska komisija za likovno delo (predšolski otroci - vrtec), tričlanska komisija za panjsko končnico (prvo in drugo triletje osnovne šole), tričlanska komisija za literarno delo (tretje triletje osnovne šole), tričlanska komisija za slogan in logotip (vse starostne skupine otrok). V vsakem sklopu so izbrali najboljša prva tri dela, ki bodo tudi nagrajena. Dela bomo tudi razstavili.

Odziv na likovni in literarni natečaj je bil ogromen. Prejeli smo skupaj 4.500 del, in sicer 1030 likovnih del, 2631 panjskih končnic, 501 literarnih del, 338 sloganov in logotipov. Prejeli pa smo tudi veliko drugih ustvarjalnih del, ki so izven vsebin natečaja.

Otroci in učenci, ki so zasedli prva tri mesta posameznega sklopa natečaja so:

Likovni natečaj na najbolj izvirno likovno delo - predšolski otroci (vrtec)

1. mesto: ŽAN LUKA DOBRILA, 6 let, Vrtec Sečovlje, Podružnica Sv. Peter, Sveti Peter 13, 6333 Sečovlje

2. mesto: VASJA KOVAČIČ, 5 let, Vrtec Most na Soči, skupina Krtki, Most na Soči 21 A, 5216 Most na Soči

3. mesto: NEŽA GREGOREVČIČ, 2 leti 6 mesecev, Vrtec pri Osnovni šoli Globoko, Globoko 9, 8254 Globoko

Likovni natečaj za najbolj izvirno poslikano panjsko končnico - učenci prvega in drugega triletja osnovne šole

Učenci prvega triletja:

1. mesto: MAŠA TOMŠIČ TEKAVČIČ, 2. razred, 7 let, Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče, Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče

2. mesto: ALJAŽ VRABEC, 2. razred, 7 let, Osnovna šola Dutovlje,Dutovlje 135, 6221 Dutovlje

3. mesto: MAJ ČERNE, 3. razred, 8 let, Osnovna šola Dutovlje Podružnica Tomaj, Tomaj 64, 6221 Dutovlje

Učenci drugega triletja:

1. mesto: ANA EVA MIKLIČ PIPAN, 5. razred, Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana

2. mesto: LARA KOŠIR, 10 let, Osnovna šola Dobrova, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova pri Ljubljani

3. mesto: JULIJA HOHLER, 5. razred, 10 let, Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice, Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice

Literarni natečaj za najbolj izviren verz/pregovor - učenci tretjega triletja osnovne šole

1. mesto: LARA FLOGIE, 9. razred, 13 let 5 mesecev, Osnovna šola Rada Robiča Limbuš, Limbuška c. 62, 2341 Limbuš

2. mesto: LUKA ŠTELCER, 9. razred, 14 let, Osnovna šola Gorica, Goriška cesta 48, 3320 Velenje

3. mesto: LEON SUŽNIK, 9. razred, 14 let, Osnovna šola Duplek, Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Duplek

Najbolj izvirna logotip in slogan projekta »Tradicionalni slovenski zajtrk« - vse starostne skupine otrok

Logotip:

1. mesto: EVA KRAJNC, 4. razred, Osnovna šola bratov Polančičev Maribor, Prešernova ulica 19, 2000 Maribor

2. mesto: ANA OGRIN, 7. razred, Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica

3. mesto: BLAŽ MLAKAR, 7. razred, Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica

Slogan:

1. mesto: LUKA VUČKIČ, 9. razred, Osnovna šola III Murska Sobota, Trstenjakova ulica 73, 9000 Murska Sobota

2. mesto: TADEJ LEDINEK, 8. razred, 13 let, Center za sluh in govor Maribor, Vinarska ulica 6, 2000 Maribor

3. mesto: KAJA ŽVAR, 6. razred, Osnovna šola XIV. divizije Senovo, Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo

 

Vsem nagrajencem čestitamo in jim želimo še veliko ustvarjalnih dni.

Izbor najboljše osnovne šole oz. vrtca bo razglašen naknadno, in sicer po evalvaciji projekta (datum bo znan naknadno).

 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP