Evalvacija uspešnosti projekta

Z evalvacijo, ki jo je izvajal Inštitut Republike Slovenije za varovanje zdravja, smo merili proces izvedbe in uspešnost projekta.

Poročilo o aktivnostih v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v letu 2012. 


 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP