Povezovanje z lokalnimi deležniki

K aktivnemu sodelovanju lahko vrtci in osnovne šole povabijo številne lokalne deležnike – na primer kmetijske in čebelarske svetovalce, strokovnjake Zavodov za zdravstveno varstvo, društva, zveze, naravne parke, kmetije, živilsko predelovalna podjetja, dobavitelje, starše in druge, ki delujejo na področju kmetijstva, izobraževanja, okolja, zdravstva, kulture itd. v vaši bližini.

Za povezave s kmetijskimi in čebelarskimi svetovalci ter regijskimi strokovnjaki Zavodov za zdravstveno varstvo se tudi v letošnjem letu lahko obrnete na koordinatorje na kmetijsko gozdarskih zavodih. Seznam koordinatorjev in občin, ki jih pokrivajo, najdete v tem seznamu. Prosimo vas, da se povežete z regijskim koordinatorjem, ki pokriva območje vaše občine.

Potreben in pomemben je skupen nastop, povezovanje in dobro sodelovanje med različnimi organi, nevladnimi organizacijami, potrošniki, pridelovalci, predelovalci.

LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE: zemljevid in podatki

  

ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE MLADINESpletna stran

KMETIJE
Naslovi, kontakti in ponudba kmetij za otroke so zbrane v tem seznamu (pripravili na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije). V kolikor se boste za obisk kmetije odločili, vas prosimo, da kontaktirate izbrano kmetijo in se dogovorite za termin obiska. Za več informacij v zvezi s kmetijami lahko kontaktirate go. Jerico Potočnik, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, elektronski naslov jerica.potocnik@kgzs.si.

Do podatkov o učnih kmetijah na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik lahko dostopate na tej povezavi.

Povezava na ponudbo kmetij za shemo šolskega sadja in zelenjave.

Kupujmo domače - seznam kmetij, ki ponujajo pridelke po sklopih za javne zavode.

MLEKARNE
Lahko pa se odločite tudi za obisk mlekarne. Kontaktne podatke najdete v tem seznamu.

ČEBELARSKA DRUŠTVA
Seznam

TRIGLAVSKI NARODNI PARK
Spletna stran
Pojdimo z učenci v naravo

Seznam se bo še dopolnjeval.

 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP