Nagrajene šole in vrtci

Najprej se želimo vsem vrtcem in osnovnim šolam zahvaliti za sodelovanje in uspešno izvedene aktivnosti v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v letu 2012.

V okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk v letu 2012, smo izbirali tudi razrede osnovne šole in oddelke vrtcev v statističnih regijah, ki so bili na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka najbolj aktivni. Kriteriji so se nanašali na:
- čas, ki je bil namenjen vsebinam projekta,
- ali so bile vsebine projekta vključene v medpredmetno povezovanje in pri kolikih predmetih,
- spremljevalne dejavnosti, ki so bile izvedene na dan projekta TSZ za otroke in druge vključene,
- delež otrok in vseh delavcev vrtca oziroma osnovne šole, ki so bili aktivno vključeni v TSZ na dan projekta,
- vključenost lokalnih deležnikov in sodelovanje z njimi
- in ali bodo vsebine TSZ obravnavane tudi sicer večkrat v šolskem letu (npr. opozarjali na zajtrk, izvedli več učnih ur na to temo ipd.) ter kje in na kakšen način bodo vsebine TSZ obravnavane.

Pri prvem kriteriju so vrtci oz. osnovne šole, ki so več časa namenile vsebinam projekta (npr. cel teden ipd.), prejeli več točk, saj je pomembno, da so otroci spoznavali vsebine projekta. Drugi kriterij se nanaša na povezovanje z učnimi predmeti, saj lahko vsebine projekta otrokom prikazujemo skozi različne poglede in predmete – pomembno je, da so bile vsebine projekta vključene pri čim več predmetih. Tretji kriterij se nanaša na spremljevalne dejavnosti kot so na primer kulturni programi, obiski npr. kmeta, razni natečaji, igre ipd., ki so bile izvedene v okviru projekta in s tem vsebine projekta še bolj približane otrokom. Četrti kriterij se nanaša na delež aktivno vključenost otrok in zaposlenih v vrtcu oz. osnovni šoli – aktivno sodelovanje vseh pripomore k boljšim rezultatom in večji motiviranosti za učenje vsebin oz. vključevanje v različne aktivnosti. Peti kriterij se nanaša na vključenost lokalnih deležnikov, saj je pomemben vidik pri spodbujanju zavesti in pomena o lokalni samooskrbi, o tem kaj vse v lokalnem okolju imamo, kaj lokalno okolje sploh je in za doseganju boljših rezultatov oz. rasti, tudi povezanost lokalnih deležnikov. Zadnji kriterij pa spodbuja k približevanju vsebin projekta otrokom skozi celotno šolsko leto, tudi s povezovanjem in sodelovanjem z lokalnimi deležniki.

Pogoj za sodelovanje je izpolnjen in oddan evalvacijski vprašalnik, v katerem so vrtci in osnovne šole predlagali najbolj aktiven oddelek in razred. Na podlagi pridobljenih podatkov iz vprašalnika sta v vsaki statistični regiji izbrana najbolj aktiven razred osnovne šole in oddelek vrtca. Oddelku oziroma razredu, ki sta ga izbrala ta vrtec in osnovna šola, bo določena kmetija v vsaki regiji ponudila obisk in ogled kmetije, zagotovljen je tudi brezplačen prevoz.

Spodaj je seznam najbolj aktivnih vrtcev in osnovnih šol, ki so izpolnjevali zgornje kriterije in so bili na dan projekta najbolj aktivni, kar pomeni, da so otroke motivirali in spodbujali k učenju vsebin projekta z različnimi spremljevalnimi aktivnostmi, v svoje aktivnosti vključevali lokalne deležnike, so bili aktivni tako otroci kot ostali zaposleni vzgojno-izobraževalnega zavoda, namenili veliko časa vsebinam projekta in jih povezovali z drugimi predmeti ter že navedli aktivnosti kako bodo vsebine projekta vključevali v učni proces tudi tekom leta, saj je kontinuiteta vsebin zelo pomembna.

Nagrajenim oddelkom in razredom čestitamo in jim želimo prijeten in poučen obisk oziroma ogled.

Seznam

Pomurska
Osnovna šola II Murska Sobota, Cankarjeva ulica 91, 9000 Murska Sobota
Vrtec Ljutomer, Fulneška ulica 5, 9240 Ljutome

Spodnja Podravska
Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce: Dečar Marjan, Koritno 7, 2317 Oplotnica
Osnovna šola Majšperk, Enota vrtec Breg, Majšperk 32B, 2322 Majšperk: Peter Hecl, Orehova cesta 44, 2321 Orehova vas

Zgornja Podravska
Osnovna šola Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi: Skok Erna, Rošpoh 94, 2351 Kamnica
Osnovna šola Lenart, enota vrtec Lenart, Gubčeva 3, 2230 Lenart: Teja Kramberger, Spodnji Porčič 20, Lenart

Koroška
Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec
Vrtec Muta pri OŠ Muta, Gortinska cesta 5, 2366 Muta

Savinjska
Osnovna šola Gorica Velenje, POŠ - Vinska Gora, Vinska Gora 31, 3320 Velenje
Vrtec Anice Černejeve, Kajuhova ulica 5, 3000 Celje

Zasavska
Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1240 Trbovlje
Osnovna šola N.H. Rajka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik

Spodnjeposavska
Osnovna šola Raka, Raka 36, 8274 Raka
VVE pri OŠ Raka, Raka 36, 8274 Raka

Jugovzhodna
Osnovna šola Loka Črnomelj, Kidričeva ulica 18, 8340 Črnomel
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18b, 8340 Črnomelj

Osrednjeslovenska
Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana – Dobrunje
Vrtec Mengeš, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš

Gorenjska
Osnovna šola Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kran
Osnovna šola Naklo, OE vrtec, Vrtec pri PŠ Duplje, Spodnje Duplje 2, 4203 Duplje

Notranjsko-kraška
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 25 B, 6250 Ilirska Bistrica
Vrtec Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana

Goriška
Osnovna šola Dobravlje, Dobravlje 1, 5263 Dobravlje: Sovdat Branko in Tatjana, Smast 3, 5222 Kobarid
Vrtec pri Osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči, Most na Soči 21a, 5216 Most na Soči: Kmetija Arkade - Cigoj Jordan, Črniče 91

Obalno-kraška
Osnovna šola Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje
Vrtec Semedela, Nova ulica 2/b, 6000 Koper

 
 
 

Kam bodo šli naši nagrajenci?

Najbolj aktivni vrtci in osnovne šole in kmetije po posameznih regijah

Pomurska

Osnovna šola II Murska Sobota, Cankarjeva ulica 91, 9000 Murska Sobota: Ekološko-turistična kmetija Vrbnjak, Kuršinci 19, 9243 Mala Nedelja, Kontakt: 031 705 646

Vrtec Ljutomer, Fulneška ulica 5, 9240 Ljutomer: Sadjarska-ekološka kmetija Smodiš, Otovci 58 a, 9202 Mačkovci, Kontakt: 031 337403, 031 312173 

 Spodnja Podravska

Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47, 2326 Cirkovce: Dečar Marjan, Koritno 7, 2317 Oplotnica, Kontakt: 040 141 216

Osnovna šola Majšperk, Enota vrtec Breg, Majšperk 32B, 2322 Majšperk: Teja Kramberger, Spodnji Porčič 20, Lenart, Kontakt: 041 931 439

 Zgornja Podravska

Osnovna šola Selnica ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi:  Skok Erna, Rošpoh 94, 2351 Kamnica, Kontakt: 02 623 15 05, 041 506 918

Osnovna šola Lenart, enota vrtec Lenart, Gubčeva 3, 2230 Lenart: Peter Hecl, Orehova cesta 44, 2321 Orehova vas, Kontakt: 02 60 56 371, 041 740 098

Koroška

Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec: Kmetija Klančnik, Kogelnik Marko, Podklanc 5, 2370 Dravograd, Kontakt: 031 619 306

Vrtec Muta pri OŠ Muta, Gortinska cesta 5, 2366 Muta: Kmetija Klančnik, Kogelnik Marko, Podklanc 5, 2370 Dravograd, Kontakt: 031 619 306

 Savinjska

Osnovna šola Gorica Velenje, POŠ - Vinska Gora, Vinska Gora 31, 3320 Velenje: Kmetija Kroflič, Primož Kroflič, Prožinska vas 71, 3220 Štore, Kontakt: 031 763 077

Vrtec Anice Černejeve, Kajuhova ulica 5, 3000 Celje: Ročnik Gregor, Zavodnje 31, 3325 Šoštanj, Kontakt: 031 583 865

 

Zasavska

Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1240 Trbovlje: Ekološka kmetija in EkoDrevesnica Ocepek, Žvarulje 12, 1411 Izlake, Kontakt: 03 56 75 174, 031 454 092

Osnovna šola N.H. Rajka Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik:  Jožica Lokovšek, Strahovlje 21, 1420 Kisovec, Kontakt: 070 863 581

 Spodnjeposavska

Osnovna šola Raka, Raka 36, 8274 Raka: Kmetija Šušterič, Piršenbreg 21, Globoko, Kontakt: 041 715 840

VVE pri OŠ Raka, Raka 36, 8274 Raka: Kmetija Šušterič, Piršenbreg 21, Globoko, Kontakt: 041 715 840

 Jugovzhodna

Osnovna šola Loka Črnomelj, Kidričeva ulica 18, 8340 Črnomelj: Krajinski park Kolpa, Adlešiči 16, 8341 Adlešiči, Kontakt; 07 35 65 240, 041 366 501

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18b, 8340 Črnomelj: Kmetija Medle, Sela pri Ratežu 10, Otočec, Kontakt: 041 733 031

Osrednjeslovenska

Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana – Dobrunje: Krajinski Park Ljubljansko barje, Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice, Kontakt: 08 20 52 350

Vrtec Mengeš, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš: Kos Marija, Peter, Videm pri Lukovici 2, 1251 Lukovica, Kontakt: 040 381 819

Gorenjska

Osnovna šola Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj: Klinar Štefan, Plavški Rovt 14, 4270 Jesenice, Kontakt: 041 350 188

Osnovna šola Naklo, OE vrtec, Vrtec pri PŠ Duplje, Spodnje Duplje 2, 4203 Duplje: Andreja Jagodic, Polica 1, 4202 Naklo, Kontakt: 041 239 059


Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozmanova ulica 25 B, 6250 Ilirska Bistrica:
Turistična kmetija Peternelj, Brce 10a, 6250 Ilirska Bistrica, Kontakt: 057 144 429, 041 584 193

Notranjsko-kraška

Vrtec Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana: Dekleva Tomaž, Petelinje 11, 6257 Pivka, Kontakt: 041 512 802

Goriška

Osnovna šola Dobravlje, Dobravlje 1, 5263 Dobravlje: Kmetija Arkade - Cigoj Jordan, Črniče 91, Kontakt: 05 364 4770

Vrtec pri Osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči, Most na Soči 21a, 5216 Most na Soči: Kmetija Arkade - Cigoj Jordan, Črniče 91, Kontakt: 05 364 4770 

Obalno-kraška

Osnovna šola Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje: Meden Anika, Senožeče 52 a, 6224 Senožeče, Kontakt: 041 764 527

Vrtec Semedela, Nova ulica 2/b, 6000 Koper – Capodistria: Baruca Adrijano, Potok 20, Sv. Anton 6276, Kontakt: 040 531 120

Kmetijam in Krajinskima parkoma se zahvaljujemo za brezplačno darilo nagrajemin šolam in vrtcem.

 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP