Načrtovanje in izvajanje spremljajočih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti

V letošnjem letu smo pripravili usmeritve in priporočila za načrtovanje in izvajanje spremljajočih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki podpirajo osnovni cilj in namen projekta. Cilj je zagotoviti, da bo čim več otrok v Sloveniji v času tega dogodka, na dan dejavnosti (npr. naravoslovni dan), pa tudi sicer med šolskim letom deležnih teh vsebin. Dolgoročni cilj je vplivati na izboljšanje odnosa do hrane, njene pridelave, varovanja okolja in zdravja populacije. Predlagamo, da se vzgojno-izobraževalne dejavnosti načrtuje v okviru posamičnih učnih ur ali naravoslovnega dne in sicer po principu medpredmetnega povezovanja.

Gradiva, ki so bila pripravljena v lanskem letu so objavljena v zavihku Gradiva in povezave in se še vedno lahko uporabijo v morebitno pomoč v učnem procesu oziroma na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka. V letošnjem letu pa smo pripravili tudi vsebine s področja trajnostne potrošnje in ravnanja z odpadki.

Naštetih je nekaj predlogov, ki jih učitelji in vzgojitelji lahko uporabite za aktivno sodelovanje in predstavitev vsebin projekta. Predloge pri posameznih vidikih je smiselno povezovati s predlogi drugih vidikov in tako omogočiti otrokom in mladim čimbolj celosten pogled. (Dodano: 29. 10. 2012)

Na razpolago so tudi filmi s čebelarsko tematiko, ki si jih lahko pogledate na Youtube kanalu Čebelarske zveze Slovenije ali pa predvajate iz te spletne strani. Če potrebujete filme za predvajanje brez povezave jih lahko prenesete s pomočjo programa v povezavi. (Dodano: 6. 11. 2012)

Vsebine se bodo še dodajale.

Sreda, 17. 10. 2012

 
 
 
 
 
 
 

Partnerji

 

MKGP